Abdijkerk Loosduinen - vol van muziek!

Open podium

Concert Utrechts vocaal ensemble Multiple Voice
Op zondagmiddag 19 maart om 15.30 concerteert het Utrechts vocaal ensemble Multiple Voice o.l.v. Paul de Kok. Zij zingen Duitse romantiek op poëtische teksten. Poëzie was in de romantiek een belangrijke tekstbron voor een compositie. Zo kunt u genieten van de op eenvoudige poëzie gebaseerde ‘Sieben Lieder’ van Brahms tot de ‘Doppelchörige Gesänge’ van Robert Schumann, geschreven op gedichten van grote literatoren. Daarnaast hoort u werken van Mendelssohn en Hugo Wolf. De toegang is gratis en u bent van harte welkom! Het programma kunt u hier [4.538 KB] inkijken.

Het Wonder van Loosduinen

U kunt nu kaarten bestellen!
In mei 2017 is de Abdijkerk het decor voor vier avondvoorstellingen waarin de 13de eeuwse Legende van Loosduinen tot leven wordt gebracht. Het theaterstuk verhaalt over gravin Margaretha van Henneberg met haar wonderbaarlijke bevalling van 365 kinderen en de stichting van het Binnenhof door de Graven van Holland. De grafelijke familie wordt omringd door de voedvrouw, adviseurs, dienaren en dorpelingen. Fictie en feiten passeren de revue met serieuze scènes, komische dialogen en zeven liedteksten. De muziek wordt ingevuld met middeleeuwse composities en orgelspel van Gijsbert Kok. Lichtprojecties op de flankerende wanden ensceneren het algehele schouwspel met wisselende kleurtonen. Als alles gespeeld en gezegd is eindigt de voorstelling met een meeslepend wiegelied, gevolgd door een gezellig samenzijn met de dranck ende cleyne spisen. Programma en reservering:www.lichtoploosduinen.nl

hoogtepunten uit concertreeks crème de la crème

De komende tijd worden op YouTube hoogtepunten gepubliceerd uit de concerten die drie Parijse organisten in november 2016 gaven op ons orgel. Als eerste Olivier Penin, die de amusante en fraaie fuga ‘Bach Panthère’ van Stephane Delplace speelt. Deze fuga is bedoeld als dubbele hommage aan Bach: (1) het ‘Pink Panter’ thema van Henry Mancini heeft een gelijkenis met de tweede fuga uit het Wohltemperiertes Klavier van Bach en (2) de fuga is geschreven in Bach-stijl; waarbij de laatste maten van de fuga zijn ontleend aan een werk van de Thomas-cantor.

Laatste wijzigingen 21-2-2017