Abdijkerk Loosduinen - vol van muziek!

Deze site geeft info over de muzikale activiteiten in de Abdijkerk, georganiseerd door de Werkgroep Open Abdijkerk met steun van de Arie Molenkamp Stichting.
Op www.loosduinen-centrum.nl vindt u alle info over de Protestantse wijkgemeente Den Haag Zuidwest, vierplek Abdijkerk.


Iedere 3e zondag van de maand, aanvang 15.30 uur, toegang gratis, collecte na afloop.


Op 18 maart kunt u op de Zondagmatinee luisteren naar het Voorburgs Vocaal Ensemble o.l.v. Marijke van Klaveren. Uitgevoerd wordt de Choralpassion op.7 voor 5-stemmig gemengd koor van Hugo Distler.
Dit werk werd door Hugo Distler gecomponeerd in 1932. De bezetting is gelijk aan die van de Passie’s van Heinrich Schütz, zeer bewonderd door Distler.
Deze Passie volgt de zeven strofen van het koraal “Jesu, deine Passion will ich jetzt bedenken”. Distler wilde het drama van de Passie in een zo direct en simpel mogelijke muzikale taal verklanken. Krachtig, kort en bondig en vooral: duidelijk.
De teksten zijn ontleend aan de vier evangeliën in de vertaling van Luther. Twee mannelijke solisten nemen de rol van Jezus en de Evangelist voor hun rekening en zingen de niet-begeleide recitatieven. Het koor geeft commentaar of verdiept de emoties in een reeks van koralen en vervult tevens de traditionele dramatische rol van de menigte.
Het Voorburgs Vocaal Ensemble (VVE) is een kamerkoor dat uit ongeveer 30 zangers bestaat. Het heeft een breed repertoire dat zowel geestelijke als wereldlijke muziek omvat uit vrijwel alle stijlperiodes. Binnen dit brede spectrum is er wel sprake van een lichte
voorkeur voor muziek uit de (late) romantiek en voor muziek uit de 20e en 21e eeuw meteen impressionistisch karakter.

Programmaboekje: klik hier. [822 KB]

Laatste wijzigingen 12-3-2018