Abdijkerk Loosduinen - vol van muziek!

Zomer in de Abdijkerk

Orgelrondleiding
Op 2 juli en 6 augustus is er een orgelrondleiding, waarin u meer te weten komt over hoe een orgel werkt. Uw gastheer is Henk Lemckert.
Als stenen konden spreken
Twee voordrachten over de geschiedenis van de kerk op 30 juli en 27 augustus door ds Jacob Korf. Aanvang 15.00 uur.
Tentoonstelling
Joachim Reichner - Bouwer van de orgels te Loosduinen en Rijswijk.

Orgelbespelingen
In de zomermaanden juli en augustus zijn er elke zondag van 15.30-16.00 uur korte orgelbespelingen. De toegang is gratis. Bij de uitgang is er de gebruikelijke collecte ter bestrijding van de onkosten.
Het programmaboekje kunt u hier [6.118 KB] inzien.

02 juli
Aarnoud de Groen (Den Haag)
09 juli
Yukiko Yamada (Japan)
16 juli
Lieuwe de Jong (Den Haag)
23 juli
Anton Doornhein (Rotterdam)
30 juli
Gijsbert Kok (Den Haag)
06 augustus
Paul De Maeyer (België)
13 augustus
Victor Manuel Morales (Mexico)
20 augustus
Jan Van Mol (België)
27 augustus
Jeroen de Haan (Den Haag)
03 september
Erik-Jan Eradus (Amsterdam)
09 september
Vincent Hildebrandt (Den Haag)

"Stadspenning" voor Jan van der Linden

Tijdens de laatste ‘Avondmuziek’ heeft organist, klavecinist en dirigent Jan van der Linden zondag 18 juni 2017 in de Abdijkerk onder grote belangstelling de Haagse stadspenning ontvangen uit handen van de Haagse wethouder voor o.a. cultuur Joris Wijsmuller. Jan’s vele activiteiten in Den Haag in de afgelopen decennia op muzikaal gebied vormden daarvoor de reden. Een belangrijke component van deze muzikale activiteiten was de reeks ‘Avondmuzieken’, in 1992 door hem gestart samen met zijn "Ensemble Festoen" in de prachtig klinkende Haagse Bethlehemkerk, waar hij destijds organist was. Door reorganisatie en kerksluitingen is de serie meerdere keren verhuisd. Na de Bethlehemkerk volgde vanaf 1995 de goed klinkende en intieme Pauluskerk. Die werd in 2002 helaas gesloten. De Avondmuziek ging verder in de Bergkerk. Daar paste het niet zo goed en Festoen wilde er in 2006 mee stoppen. Een groot liefhebber van muziek en van de Thomaskerk, Bram van den Akker, heeft de Avondmuziek toen daarheen gehaald. Het was een genot om daar muziek te maken. Helaas werd ook de Thomaskerk in 2013 gesloten. De predikant van die kerk, ds Tielkemeijer, heeft zich er toen voor ingezet dat de serie verder kon gaan in de Abdijkerk. In deze prachtige kerk is de serie gastvrij ontvangen door de Arie Molenkamp Stichting. Vanaf 1992 tot nu is de serie onafgebroken doorgegaan. Het gaf de spelers en zangers veel voldoening, maar het werd ook steeds een grotere inspanning en daarom is in goed overleg besloten deze reeks na ruim 25 jaar te beëindigen.
De belangstelling voor deze concerten was altijd uitstekend en bij dit laatste concert was geen stoel onbezet. Jan van der Linden was o.m. organist van de Bethelkerk (Händellaan), Goede Vrijdagkerk, Wilhelminakerk, Bethlehemkerk en Pauluskerk in de Hofstad.

Foto: Jan van der Linden (l) en wethouder Joris Wijsmuller (r) (Fotografie: Pieter Baak, Den Haag)

Laatste wijzigingen 3-7-2017