Abdijkerk Loosduinen - vol van muziek!

"Stadspenning" voor Jan van der Linden

Tijdens de laatste ‘Avondmuziek’ heeft organist, klavecinist en dirigent Jan van der Linden zondag 18 juni 2017 in de Abdijkerk onder grote belangstelling de Haagse stadspenning ontvangen uit handen van de Haagse wethouder voor o.a. cultuur Joris Wijsmuller. Jan’s vele activiteiten in Den Haag in de afgelopen decennia op muzikaal gebied vormden daarvoor de reden. Een belangrijke component van deze muzikale activiteiten was de reeks ‘Avondmuzieken’, in 1992 door hem gestart samen met zijn "Ensemble Festoen" in de prachtig klinkende Haagse Bethlehemkerk, waar hij destijds organist was. Door reorganisatie en kerksluitingen is de serie meerdere keren verhuisd. Na de Bethlehemkerk volgde vanaf 1995 de goed klinkende en intieme Pauluskerk. Die werd in 2002 helaas gesloten. De Avondmuziek ging verder in de Bergkerk. Daar paste het niet zo goed en Festoen wilde er in 2006 mee stoppen. Een groot liefhebber van muziek en van de Thomaskerk, Bram van den Akker, heeft de Avondmuziek toen daarheen gehaald. Het was een genot om daar muziek te maken. Helaas werd ook de Thomaskerk in 2013 gesloten. De predikant van die kerk, ds Tielkemeijer, heeft zich er toen voor ingezet dat de serie verder kon gaan in de Abdijkerk. In deze prachtige kerk is de serie gastvrij ontvangen door de Arie Molenkamp Stichting. Vanaf 1992 tot nu is de serie onafgebroken doorgegaan. Het gaf de spelers en zangers veel voldoening, maar het werd ook steeds een grotere inspanning en daarom is in goed overleg besloten deze reeks na ruim 25 jaar te beëindigen.
De belangstelling voor deze concerten was altijd uitstekend en bij dit laatste concert was geen stoel onbezet. Jan van der Linden was o.m. organist van de Bethelkerk (Händellaan), Goede Vrijdagkerk, Wilhelminakerk, Bethlehemkerk en Pauluskerk in de Hofstad.

Foto: Jan van der Linden (l) en wethouder Joris Wijsmuller (r) (Fotografie: Pieter Baak, Den Haag)

Laatste wijzigingen 19-6-2017