Abdijkerk Loosduinen - vol van muziek!

Symposium Kerkmuziek anno 2010

Op zaterdagmiddag 24 april 2010 is in de Abdijkerk een symposium georganiseerd over de relatie tussen kerkelijke en wereldlijke muziek, vandaag en door de eeuwen heen. De scheiding tussen de muziek die in de kerk klinkt en de muziek waarmee nieuwe generaties buiten de kerk op groeien lijkt in onze tijd groter dan ooit. Bevindt de kerkmuziek zich zo langzamerhand niet in een vrijwel volledig isolement? En waarom lijken slechts weinigen zich hierom te bekommeren?
In dit symposium is het vooral om de vraag gegaan hoe de kerkmusicus met deze materie omgaat. De kerkmuziek is gericht tot God, maar betekent dat ook dat de gemeente daarin geen partij is? Gaat het om l’art pour l‘art of is het ‘u-vraagt-wij-draaien’? Of is er anno 2010 geen plaats meer voor zulk zwart-wit denken?
Het programma bevatte inleidingen van Dr Jan Smelik, die inging op de vraag hoe de kerk in het verleden met dit dilemma is omgegaan, en van een aantal prominente kerkmusici van uiteenlopende pluimage (Dirk Zwart, Kees van Setten en Jan Marten de Vries) die vertelden hoe zij met deze vragen anno 2010 omgaan.
Als illustratie werd de cantate Fire of God, undying flamevan Alexander Prins uitgevoerd.

Nadere informatie: mail naar de Werkgroep Open Abdijkerk: woa@ziggo.nl.

Als 'muzikaal 'intermezzo en illustratie van het thema van deze middag, is de cantate 'Fire of God, undying flame' van Alexander Prins uitgevoerd. Prins is een Westlandse musicus die in deze cantate bewust heeft geprobeerd kerkmuziek te schrijven die aansluit bij moderne, 'wereldse' muzikale uitingen.
Uitvoerenden waren het koor 'Joy' uit Rotterdam en een speciaal voor dit gebeuren geformeerd ad hoc orkest gevormd door studenten van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. De componist heeft deze uitvoering zelf gedirigeerd.

EVALUATIE
Het symposium heeft aan de verwachtingen voldaan: 86% van de bezoekers geeft dat aan.
De waardering voor de sprekers was goed (gemiddeld 7,9) en voor de organisatie eveneens (gemiddeld 8,0).
De cantate viel bij een ruime meerderheid in de smaak (69%) en de paneldiscussie stemde vooral tot nadenken(63%).
Bijna driekwart van de bezoekers (71%) heeft behoefte aan een vervolg.
Uiteraard zijn wij als organisatoren zeer tevreden over deze uitslag. Wij beraden ons over de vraag hoe wij aan dit symposium een vervolg kunnen geven.Foto-impressie symposium