Abdijkerk Loosduinen - vol van muziek!

Zondagmatinee

De serie Zondagmatinee (voorheen: Open Podium) biedt u ieen breed pallet aan instrumentale en vocale muziek, uitgevoerd door musici van hoge kwaliteit die een toegankelijk programma brengen waar u zeker van zal genieten.
Iedere derde zondag van de maanden januari t/m juni om 15.30 uur. De toegang is gratis! Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Archief

Van alle reeds gegeven concerten kunt u het programma bekijken en soms ook de beeld- en geluidsregistratie.