Abdijkerk Loosduinen - vol van muziek!

De serie Zondagmatinee biedt u een breed pallet aan instrumentale en vocale muziek, uitgevoerd door musici van hoge kwaliteit die een toegankelijk programma brengen waar u zeker van zal genieten.
Iedere derde zondag van de maanden januari t/m juni om 15.30 uur. De toegang is gratis, met collecte. Na afloop krijgt u een gratis kopje thee of koffie aangeboden.
Deze serie wordt hervat op 19 januari 2020.

Archief

Van alle reeds gegeven concerten kunt u het programma bekijken en soms ook de beeld- en geluidsregistratie.