Abdijkerk Loosduinen - vol van muziek!

Archief

Grote belangstelling voor reichner-herdenking

Joachim Reichner was de bouwer van de orgels van de Abdijkerk (Loosduinen, 1780) en de Oude Kerk (Rijswijk, 1786). Op het herdenkingsconcert van 5 november 2017 in de Oude Kerk te Rijswijk - dat door velen uit Rijswijk, Loosduinen en omstreken werd bijgewoond - was er een kranslegging op het graf van Reichner en orgelmuziek door de organisten Henny Heikens (Rijswijk) & Gijsbert Kok (Loosduinen). Als klap op de vuurpijl kwam Joachim Reichner in eigen persoon langs. Na afloop was er een geanimeerde receptie. Fotoreportage: Pieter Baak.

Henk Lemckert geridderd

Henk Lemckert, de voorzitter van onze Stichting, heeft op 19 november uit handen van de Haagse loco-burgemeester Karsten Klein een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij mag zich nu ridder weten in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde na afloop van een concert door niemand minder dan onze bekende stadsgenoot Ben van Oosten ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van de serie Orgelconcerten bij kaarslicht.

Henk is reeds vanaf de zeventig jaren van de vorige eeuw actief op het gebied van cultuur en kerkmuziek in Den Haag, en in het bijzonder in Loosduinen rondom de Abdijkerk Het bijzondere van deze verdiensten is dat zij een consequente opeenvolging betreffen van initiatieven en activiteiten in Den Haag Zuidwest, met als doel dit stadsdeel in cultureel en kerkmuzikaal opzicht op de kaart te zetten. Daarbij zijn Henks activiteiten niet beperkt gebleven tot de Abdijkerk, zij betreffen ook de omliggende wijken, waar hij een grote bijdrage heeft geleverd en levert aan de geschiedschrijving daarvan via een groot aantal boekwerken over de geschiedenis van wijken, deels zelf geschreven en uitgegeven. Zij betreffen ook Den Haag in brede zin, als het gaat om zijn (bestuurlijke) activiteiten binnen de Stichting Haags Orgel Kontakt en de Stichting Carillon Den Haag en landelijk waar het gaat om zijn (bestuurlijke) activiteiten binnen de Nederlandse Klokkenspel Vereniging en betrokkenheid bij restauraties (orgel Schipluiden, beiaard De Lier).
Via zijn werk als publicist (genoemde boekwerken, maar ook zijn werk als columnist van het Algemeen Dagblad, Kerk in Den Haag, Levensmiddelenkrant) heeft hij ook landelijke bekendheid verkregen. Als contactpersoon voor Loosduinen van het Forum Vlaams-Nederlands Cisterciënzer Erfgoed is hij ook internationaal actief om het Nederlands erfgoed te promoten en de belangen daarvan veilig te stellen.

De lijst van alle activiteiten van Henk is indrukwekkend. Het gaat daarbij niet alleen om de kwantiteit, maar ook om de kwaliteit en het feit dat zij met grote energie en passie zijn gerealiseerd en daardoor een bijzonder grote uitstraling hebben. Zij zijn voorgekomen uit zijn buitengewone gedrevenheid, maatschappelijk engagement, zijn wens om ons culturele en kerkmuzikale erfgoed voor het nageslacht te behouden, maar ook verder te ontwikkelen en uit te dragen, zijn integere, bekwame wijze van opereren, zijn toegankelijke schrijfstijl en zijn ondernemersbloed, waardoor hij plannen en initiatieven ook daadwerkelijk realiseert binnen een financieel-economisch gezonde aanpak.

Zijn verdiensten zijn dan ook van grote betekenis voor niet alleen de inwoners van Den Haag-Zuid-West, maar ook voor alle Nederlanders die de orgel- en beiaardcultuur en de Nederlandse geschiedschrijving een warm hart toedragen. Dat is dan ook de reden dat het Hare Majesteit heeft behaagd hem deze bijzonder eervolle onderscheiding toe te kennen.

We zijn erin geslaagd dit gebeuren tot op het laatste moment voor Henk geheim te houden, alleen enkele direct betrokkenen waren op de hoogte. Henk zelf zei hiervan in zijn dankwoord: Ik vond het wel wat vreemd dat ik van Marian naar de kapper moest, een mooi pak aan moest, mijn haren extra moest kammen, maar ik dacht dat ons 35-jarig jubileum daar de oorzaak van was.