Abdijkerk Loosduinen - vol van muziek!

Arie Molenkamp Stichting

Nieuwsbrief

De Arie Molenkamp Stichting geeft periodiek een nieuwsbrief uit en regelmatig korte attenderingen over komende concerten. U kunt zich hierop aboneneren door een email te sturen aan ams@casema.nl met in het onderwerp 'nieuwsbrief'

Nieuwsbrief 1 [1.371 KB] (december 2009)
Nieuwsbrief 2 [794 KB] (december 2010)
Nieuwsbrief 3 [830 KB] (december 2011)
Nieuwsbrief 4 [1.259 KB] (december 2012)
Nieuwsbrief 5 [1.072 KB] (december 2013)
Nieuwsbrief 6 [838 KB] (januari 2015)
Nieuwsbrief 7 [687 KB] (februari 2016)
Nieuwsbrief 8 [936 KB] (december 2016)
Nieuwsbrief 9 [1.490 KB] (december 2017)
Nieuwsbrief 10 [1.060 KB] (september 2018)
Nieuwsbrief 11 (september 2019) [662 KB]

Donaties

Indien onze initiatieven u aanspreken, wordt u van harte uitgenodigd de Arie Molenkamp Stichting financieel te steunen zodat zij de financiële ruimte krijgt om haar doelstellingen te verwezenlijken. Ieder bedrag is welkom.Het rekeningnummer van de stichting is NL87RABO0119625776 t.n.v. Arie Molenkamp Stichting te Den Haag. Onze Stichting is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor uw gift aftrekbaar is. Graag bij een overschrijving uw adres en/of email vermelden. Wij houden u dan op de hoogte van onze activiteiten via onze jaarlijkse nieuwsbrief.
Wij stellen uw bijdrage bijzonder op prijs!

OVER ONS

Arie Molenkamp

In 2009 is de Arie Molenkamp Stichting opgericht, vernoemd naar de ons in 2008 ontvallen kerkrentmeester Arie Molenkamp. De doelstelling van deze stichting vermeldt o.m.: ”het stimuleren en financieel ondersteunen van kerkmuzikale/liturgische en culturele activiteiten in en rondom de Abdijkerk”. Deze activiteiten worden hieronder nader beschreven. De organisatie van deze activiteiten is in handen van de Werkgroep Open Abdijkerk (WOA) en vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Den Haag Zuid-West. Met deze stichting hopen we een solide financiële basis te creëren voor culturele evenementen in de Abdijkerk nu en in de toekomst.
Kijk hier [29.746 KB] naar een tv-uitzending over de legende van Henneberg waarin Arie Molenkamp een voorname rol speelt.

De Arie Molenkamp Stichting ondersteunt een groot aantal activiteiten, georganiseerd door de Werkgroep Open Abdijkerk van de Protestantse Wijkgemeente Loosduinen-Centrum:

- de 'zondagsmatinees', iedere derde zondag van de maand
- de 'Orgelconcerten bij kaarslicht' in november en december
- de zomer-orgelbespelingen en openstelling van de kerk met tentoonstellingen en rondleidingen
- de 'avondmuzieken', driemaal per jaar op de zondagavond

Daarnaast ondersteunt de Stichting nadere zaken, zoals symposia en diverse publicaties (boeken, CD). De Stichting geeft periodiek een nieuwsbrief uit, waarop u zich kunt abonneren.
Over onze grote trots, het prachtige Reichner-Bätzorgel, leest u hier meer.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
- Henk Lemckert (voorzitter)
- Vincent Hildebrandt (secretaris)
- Hans Bergwerff (penningmeester)
- Joke Molenkamp-Loran (lid)
- Leo Hartman (lid)

Onderscheidingen

Zowel onze voorzitter als secretaris zijn in juni 2016 onderscheiden.
In Parijs mocht Vincent Hildebrandt op 4 juni 2016 de Médaille d’Argent van de Franse Société Académique d’Education et d’Encouragement 'Arts-Sciences-Lettres' in ontvangst nemen. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur als publicist en organisator. In het bijzonder werd genoemd zijn initiatief om de Parijse orgels wereldwijd onder de aandacht te brengen via websites, YouTube en Facebook.
In onze eigen Abdijkerk werd op 11 juni 2016 Henk Lemckert onderscheiden met het Draaginsigne in Goud met Briljant, de hoogste onderscheiding van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland, vanwege het zeer trouw vervullen van de functie van organist gedurende meer dan vijftig jaar. Ook kreeg hij bij die gelegenheid door de Haagse wethouder Wijsmuller (Cultuur) de Haagse stadspenning uitgereikt voor al zijn activiteiten in de afgelopen vijftig jaar voor de promotie van het Haags cultureel erfgoed.
Op 30 november 2019 is gevierd dat Vincent Hildebrandt 50 jaar geleden bij de toenmalige Loosduinse Hervormde Gemeente tot organist werd benoemd. Hij kreeg van de Haagse wethouder van het stadsdeel Loosduinen, mevr. Kavita Parbhudayal, de Haagse Stadspenning uitgereikt en van de wijkgemeente het Draaginsigne in Goud met Briljant voor zijn vele verdiensten in de afgelopen vijftig jaar als organist, concertorganisator, webmaster en meer.

ANBI-gegevens en Privacy-verklaring

Per 1 januari 2014 zijn wij als ANBI-stichting verplicht een aantal kerngegevens over onze Stichting op onze website te publiceren. U kunt deze gegevens hier [176 KB] inzien en/of downloaden (pdf).
Onze privacy-verklaring in het kader van de AVG-wet kunt u hier [257 KB] inzien.