Abdijkerk Loosduinen - vol van muziek!

Deze site geeft info over de muzikale activiteiten in de Abdijkerk, georganiseerd door de Werkgroep Open Abdijkerk met steun van de Arie Molenkamp Stichting.
Op www.loosduinen-centrum.nl vindt u alle info over de Protestantse wijkgemeente Den Haag Zuidwest, vierplek Abdijkerk.

Vincent Hildebrandt ontvangt Haagse Stadspenning

Tijdens een drukbezocht slotconcert van de serie Orgelconcerten bij Kaarslicht in de Abdijkerk te Den Haag-Loosduinen door de Parijse organist Olivier Penin is op zaterdag 30 november gevierd dat Vincent Hildebrandt, de hoofdorganist van deze kerk, 50 jaar geleden bij de toenmalige Loosduinse Hervormde Gemeente tot organist werd benoemd. De thans 65 jarige Hildebrandt was dus pas 15 jaar oud toen de kerkvoogden hem de sleutel van kerk en orgel toevertrouwden.
Daarvan hebben ze nooit spijt gekregen. Zodra de restauratie van de kerk voltooid was in 1974 nam de inmiddels tot arts in opleiding uitgegroeide student het initiatief om deze monumentale kerk op talloze manieren onder de aandacht te brengen. Hij schreef een boekje over de geschiedenis van de kerk en zorgde ervoor dat liturgie en kerkmuziek binnen dit acht eeuwen oude gebouw op orde kwamen. Een cantorij werd opgericht en omwonenden konden vanaf die tijd ieder jaar op een serie orgelconcerten rekenen. Met name na de restauratie van het ruim twee eeuwen oude orgel in 2006 kreeg die serie nog meer gewicht nadat de mede door Hildebrandt opgerichte Arie Molenkamp Stichting de concertcyclus uitbreidde met een gevarieerde reeks van klassieke concerten, gegeven door diverse ensembles, instrumentalisten en koren. Vanaf 2009 is er sprake van meer dan twintig concerten per jaar waardoor de Abdijkerk met name voor Den Haag Zuidwest een belangrijk concertpodium is geworden.
Naast zijn wekelijkse inbreng van Hildebrandt als organist bij de inmiddels ontstane PKN-gemeente van Loosduinen-centrum heeft de jubilaris zich ontpopt als een betrokken adviseur bij de restauratie van het orgel in 2006 en kunnen kerkeraad en kerkelijke gemeente in tal van opzichten op hem rekenen als het gaat om de totstandkoming van de wekelijkse liturgie. De activiteiten van de eerder genoemde Arie Molenkamp Stichting draaien op zijn solide invulling van het secretariaat. Naast een voortreffelijke website waarop een groot gedeelte van het Parijse orgelbestand is gedocumenteerd zijn op een aantal door hem ontwikkelde sites de verschillende protestantse kerken van Den Haag Zuidwest op het wereldwijde web aanwezig.
Deze voortreffelijke staat van dienst was voor de Gemeente Den Haag aanleiding om tijdens het hierboven jubileumconcert de ijverige jubilaris een bezoek te laten brengen door de wethouder van het stadsdeel Loosduinen, mevr. Kavita Parbhudayal. Na een gloedvolle speech overhandigde zij aan de heer Hildebrandt de Haagse Stadspenning, compleet met een fraaie oorkonde. Hierop volgde een door velen bezochte receptie waar velen van de aanwezigen gebruik maakte om de jubilaris te feliciteren. Hildebrandt werd in 2009 al benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en mocht in 2016 in Parijs een hoge Franse onderscheiding (Médaille d’Argent) van de Société Académique ‘Arts-Sciences-Lettres’ in ontvangst nemen voor zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur.

Laatste wijzigingen 5-12-2019