Abdijkerk Loosduinen - vol van muziek!

Deze site geeft info over de muzikale activiteiten in de Abdijkerk, georganiseerd door de Werkgroep Open Abdijkerk met steun van de Arie Molenkamp Stichting.
Op www.loosduinen-centrum.nl vindt u alle info over de Protestantse wijkgemeente Den Haag Zuidwest, vierplek Abdijkerk.

De serie Zondagmatinee (voorheen: Open Podium) biedt u een breed pallet aan instrumentale en vocale muziek, uitgevoerd door musici van hoge kwaliteit die een toegankelijk programma brengen waar u zeker van zal genieten.
Iedere derde zondag van de maanden januari t/m juni om 15.30 uur (alleen in april de 2e zondag). De toegang is gratis! Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten en krijgt u een gratis kopje thee of koffie aangeboden.
U kunt hier het programmaboekje vast inkijken. [688 KB]

Zondagmatinee 17 maart , 15.30 uur: Monteverdi Kamerkoor Utrecht
Om 15.00 uur een inleiding op dit concert door de dirigent Wouter Verhage

Dit wordt een heel bijzonder Passieconcert. Naast werken van Poulenc en MacMillan klinkt de “Little match girl passion” van de hedendaagse componist David Lang.
Lang baseerde dit werk op het sprookje van Andersen. Het verband tussen het lijden van Jezus en het lijden van de uiteindelijk doodgevroren jonge verkoopster van zwavelstokjes is het centrale thema. Lang liet zich inspireren door de Matthaüs Passion van Bach waarbij het koor op emotionele wijze reageert op Jezus’ laatste dagen. Het instrumentarium bestaat uit een viertal percussie instrumenten. Dit geeft een sfeer die doet denken aan madrigalen en Byzantijnse gezangen.
Benieuwd hoe David Lang de verbinding legt tussen het de lotsbestemming van het meisje met de zwavelstokjes en de lijdensweg van Jezus en hoe de componist dit in zijn muziek laat horen? Kom dan naar de korte lezing door Wouter Verhage voorafgaand aan het concert om 15.00 uur.

Overige concerten in deze serie:
14 april 2019, 15.30 uur
Joost Willemze (harp)
19 mei 2019, 15.30 uur
Coprario Consort
(sopraan, viola da gamba, blokfluit en barokgitaar)
16 juni 2019, 15.30 uur
Arcadië Trio (klarinet-cello-piano)

Laatste wijzigingen 23-2-2019