Donaties Als onze initiatieven u aanspreken, wordt u van harte uitgenodigd onze stichting financieel te steunen zodat zij haar doelstellingen kan verwezenlijken. Ieder bedrag is welkom op rekeningnummer NL87RABO0119625776 t.n.v. Arie Molenkamp Stichting te Den Haag. Onze Stichting is door de belastingdienst erkend als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor uw gift 125% aftrekbaar is. Graag bij een overschrijving uw adres of email vermelden, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten. Wij stellen uw bijdrage bijzonder op prijs!
Over ons In 2009 is de Arie Molenkamp Stichting opgericht, vernoemd naar de ons in 2008 ontvallen kerkrentmeester Arie Molenkamp. Kijk hier naar een tv-uitzending over de legende van Henneberg waarin Arie Molenkamp een voorname rol speelt. De doelstelling van deze stichting is het stimuleren en financieel ondersteunen van kerkmuzikale/liturgische en culturele activiteiten in en rondom de Abdijkerk. Het bestuur van de stichting bestaat uit: Henk Lemckert (voorzitter) Vincent Hildebrandt (secretaris) Gijsbert Kok (penningmeester) Joke Molenkamp-Loran (lid) Leo Hartman (lid) Zie ook de pagina contact.
Diverse bestuursleden zijn in de loop der jaren onderscheiden. In Parijs mocht Vincent Hildebrandt op 4 juni 2016 de Médaille d’Argent van de Franse Société Académique d’Education et d’Encouragement 'Arts-Sciences-Lettres' in ontvangst nemen voor zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur (foto 3). Henk Lemckert werd op 11 juni 2016 onderscheiden met het Draaginsigne in Goud met Briljant vanwege het zeer trouw vervullen van de functie van organist gedurende meer dan vijftig jaar (foto 1). Ook kreeg hij door de Haagse wethouder Wijsmuller de Haagse Stadspenning uitgereikt voor al zijn activiteiten in de afgelopen vijftig jaar voor de promotie van het Haags cultureel erfgoed (foto 2). In 2023 was hij de eerste ontvanger van de Jacob Westerbaen onderscheiding, ingevoerd door de Commissie Loosduinen. Hoewel nooit lid van het bestuur, mag niet onvermeld blijven dat Pieter Baak, die al sinds de zeventiger jaren onderdeel uitmaakte van het team dat de (orgel)concerten in de Abdijkerk organiseert maar ons helaas in 2022 ontvallen is, op 15 april 2018 met een concert door Ben van Oosten en Jan Hage in de Abdijkerk zijn 70ste verjaardag vierde (foto 4). Op 30 november 2019 is gevierd dat Vincent Hildebrandt 50 jaar geleden bij de toenmalige Loosduinse Hervormde Gemeente tot organist werd benoemd. Hij kreeg van de Haagse wethouder Parbhudayal de Haagse Stadspenning uitgereikt (foto 5) en van de wijkgemeente het Draaginsigne in Goud met Briljant voor zijn vele verdiensten in de afgelopen vijftig jaar als organist, concertorganisator, webmaster en meer. Op 23 april 2020 werd Joke Molenkamp-Loran benoemd tot Lid van de Orde van Oranje- Nassau (foto 6). Deze onderscheiding viel haar ten deel vanwege haar jarenlange inzet in het kerkenwerk rond de Abdijkerk en voor haar ondersteunende arbeid binnen onze stichting.
De Arie Molenkamp Stichting geeft periodiek een nieuwsbrief uit en regelmatig korte attenderingen over komende concerten. U kunt zich hier op deze mailings abonneren.
Nieuwsbrieven
ANBI-gegevens en Privacyverklaring Per 1 januari 2014 zijn wij als ANBI-stichting verplicht een aantal kerngegevens over onze stichting op onze website te publiceren. U kunt deze gegevens hier inzien. Onze privacyverklaring in het kader van de AVG-wet kunt u hier inzien.
Onderscheidingen
Nieuwsbrieven
De Arie Molenkamp Stichting geeft periodiek een nieuwsbrief uit en regelmatig korte attenderingen over komende concerten. U kunt zich hier op deze mailings abonneren.
© 2024 Arie Molenkamp Stichting MENU
Donaties Als onze initiatieven u aanspreken, wordt u van harte uitgenodigd onze stichting financieel te steunen zodat zij haar doelstellingen kan verwezenlijken. Ieder bedrag is welkom op rekeningnummer NL87RABO0119625776 t.n.v. Arie Molenkamp Stichting te Den Haag. Onze Stichting is door de belastingdienst erkend als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor uw gift 125% aftrekbaar is. Graag bij een overschrijving uw adres of email vermelden, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten. Wij stellen uw bijdrage bijzonder op prijs!
Over ons In 2009 is de Arie Molenkamp Stichting opgericht, vernoemd naar de ons in 2008 ontvallen kerkrentmeester Arie Molenkamp. Kijk hier naar een tv-uitzending over de legende van Henneberg waarin Arie Molenkamp een voorname rol speelt. De doelstelling van deze stichting is het stimuleren en financieel ondersteunen van kerkmuzikale/liturgische en culturele activiteiten in en rondom de Abdijkerk. Het bestuur van de stichting bestaat uit: Henk Lemckert (voorzitter) Vincent Hildebrandt (secretaris) Gijsbert Kok (penningmeester) Joke Molenkamp-Loran (lid) Leo Hartman (lid) Zie ook de pagina contact.
Diverse bestuursleden zijn in de loop der jaren onderscheiden. In Parijs mocht Vincent Hildebrandt op 4 juni 2016 de Médaille d’Argent van de Franse Société Académique d’Education et d’Encouragement 'Arts-Sciences- Lettres' in ontvangst nemen voor zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur (foto 3). Henk Lemckert werd op 11 juni 2016 onderscheiden met het Draaginsigne in Goud met Briljant vanwege het zeer trouw vervullen van de functie van organist gedurende meer dan vijftig jaar (foto 1). Ook kreeg hij door de Haagse wethouder Wijsmuller de Haagse Stadspenning uitgereikt voor al zijn activiteiten in de afgelopen vijftig jaar voor de promotie van het Haags cultureel erfgoed (foto 2). In 2023 was hij de eerste ontvanger van de Jacob Westerbaen onderscheiding, ingevoerd door de Commissie Loosduinen. Hoewel nooit lid van het bestuur, mag niet onvermeld blijven dat Pieter Baak, die al sinds de zeventiger jaren onderdeel uitmaakte van het team dat de (orgel)concerten in de Abdijkerk organiseert maar ons helaas in 2022 ontvallen is, op 15 april 2018 met een concert door Ben van Oosten en Jan Hage in de Abdijkerk zijn 70ste verjaardag vierde (foto 4). Op 30 november 2019 is gevierd dat Vincent Hildebrandt 50 jaar geleden bij de toenmalige Loosduinse Hervormde Gemeente tot organist werd benoemd. Hij kreeg van de Haagse wethouder Parbhudayal de Haagse Stadspenning uitgereikt (foto 5) en van de wijkgemeente het Draaginsigne in Goud met Briljant voor zijn vele verdiensten in de afgelopen vijftig jaar als organist, concertorganisator, webmaster en meer. Op 23 april 2020 werd Joke Molenkamp-Loran benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau (foto 6). Deze onderscheiding viel haar ten deel vanwege haar jarenlange inzet in het kerkenwerk rond de Abdijkerk en voor haar ondersteunende arbeid binnen onze stichting.
ANBI-gegevens en Privacy-verklaring Per 1 januari 2014 zijn wij als ANBI-stichting verplicht een aantal kerngegevens over onze Stichting op onze website te publiceren. U kunt deze gegevens hier inzien. Onze privacy-verklaring in het kader van de AVG- wet kunt u hier inzien.