Welkom in de Abdijkerk 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Op deze pagina besteden we aandacht aan de voormalige Ontmoetingskerk (1969-2023). Dit was de Gereformeerde kerk van Loosduinen, die leeg kwam te staan nadat de Gereformeerde en Hervormde kerk van Loosduinen fuseerden en gezamenlijk in de Abdijkerk gingen kerken.
Op het schelpenpad voor de noordmuur van de Abdijkerk is een steen en een stuk van het kruis te zien als monument ter nagedachtenis aan de Ontmoetingskerk (1969-2023). De eerste steen voor de Ontmoetingskerk aan de Louis Davidsstraat was in de hal van deze kerk geplaatst. Toenmalig predikant ds. de Vries schreef destijds met zijn vinger in de zachte specie de zin “Lof, eer en prijs zij God”. In 2024 is in de kloostergang een bord opgehangen met daarop de namen van de oud-predikanten van de Ontmoetingskerk. Het bord zal ons, samen met de steen met daarop 'Lof, eer en prijs zij God', die voor de Abdijkerk ligt, helpen herinneren aan de Ontmoetingskerk en de bijbehorende gemeenschap. Het nieuwe bord heeft een plaats gekregen in de kloostergang, vlak bij het andere bord dat daar al hangt. De kerk is in 2022/2023 afgebroken om plaats te maken voor een woongebouw. De Ontmoetingskerk verving de voormalige Loosduinse gereformeerde Wilhelminakerk aan de Loosduinse Hoofdstraat uit 1899. Deze kerk werd in 1972 afgebroken.
De voormalige gereformeerde Wilhelminakerk aan de Loosduinse Hoofdstraat (1899).
Hebben deze pagina’s uw interesse opgewekt met betrekking tot Loosduinen en de geschiedenis van dit tuindersdorp? Bezoek dan het Loosduins museum, gelegen op een steenworp afstand van de Abdijkerk, naast de molen.
De voormalige Ontmoetingskerk (1969) De voormalige gereformeerde Wilhelminakerk aan de Loosduinse Hoofdstraat (1899).
Welkom in de Abdijkerk 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Op deze pagina besteden we aandacht aan de voormalige Ontmoetingskerk (1969-2023). Dit was de Gereformeerde kerk van Loosduinen, die leeg kwam te staan nadat de Gereformeerde en Hervormde kerk van Loosduinen fuseerden en gezamenlijk in de Abdijkerk gingen kerken.
De voormalige gereformeerde Wilhelminakerk aan de Loosduinse Hoofdstraat (1899).
Op het schelpenpad voor de noordmuur van de Abdijkerk is een steen en een stuk van het kruis te zien als monument ter nagedachtenis aan de Ontmoetingskerk (1969-2023). De eerste steen voor de Ontmoetingskerk aan de Louis Davidsstraat was in de hal van deze kerk geplaatst. Toenmalig predikant ds. de Vries schreef destijds met zijn vinger in de zachte specie de zin “Lof, eer en prijs zij God”. In 2024 is in de kloostergang een bord opgehangen met daarop de namen van de oud- predikanten van de Ontmoetingskerk. Het bord zal ons, samen met de steen met daarop 'Lof, eer en prijs zij God', die voor de Abdijkerk ligt, helpen herinneren aan de Ontmoetingskerk en de bijbehorende gemeenschap. Het nieuwe bord heeft een plaats gekregen in de kloostergang, vlak bij het andere bord dat daar al hangt. De kerk is in 2022/2023 afgebroken om plaats te maken voor een woongebouw. De Ontmoetingskerk verving de voormalige Loosduinse gereformeerde Wilhelminakerk aan de Loosduinse Hoofdstraat uit 1899. Deze kerk werd in 1972 afgebroken.
De voormalige Ontmoetingskerk (1969)