Welkom in de Abdijkerk 1 - 2 - 3 - 4 - 5 De Abdijkerk heeft als voormalige kloosterkapel haar intieme karakter behouden. Op deze pagina bekijken we het intererieur van de kerk en de unieke 17e eeuwse preekstoel.
De kloostergang Dit is een reconstructie! Van de vroegere kloostergang werden tijdens de restauratie de toegangspoortjes en delen van de vloer teruggevonden. Vooral het meest oostelijke poortje is fraai: het heeft een klaverbladmotief (zie ook de buitenkant van de toren), is deels uit tufsteen opgetrokken en rust op muurzuiltjes. Verder zijn er diverse lampennisjes te zien, die de Cistercienzer nonnen de weg in het donker wezen. De gang vormt de verbinding tussen de (herbouwde) consistoriekamer (waar predikant en kerkenraad voor de kerkdienst bijeenkomen) en het in 1974 nieuw aangebouwde ontmoetingscentrum.
De kerkruimte Als we het interieur van de kerk gaan bekijken, zien we direct dat we met protestantse bewoners te maken hebben. Centraal staat de preekstoel, achter het zogenaamde doophek; ervoor de avondmaalstafel en het doopvont. Het doophek dankt zijn naam aan het feit dat vroeger achter dit hek werd gedoopt in de zogenaamde "dooptuin". Deze indeling is inmiddels ruim 400 jaar oud. Aan de kloosterperiode herinneren nu nog de nissen in de noordmuur, zogenaamde hagioscopen. Vroeger zaten daar kleine raampjes in, vermoedelijk om leken en/of besmettelijk zieken die de kapel niet in mochten, toch zicht te geven op de eucharistievieringen.
De preekstoel De unieke preekstoel is pas kort in de Abdijkerk aanwezig. Hij is afkomstig uit het Noord-Hollandse dorp Wijdenes. Na een verrassende restauratie, waarbij de oorspronkelijke beschilderingen weer werden ontdekt, is deze in 1976 in de Abdijkerk geplaatst. Hij stamt uit het begin van de 17e eeuw en is, als enige in Holland, beschilderd met de Tien Geboden (naast enkele andere Bijbelteksten). Links naast de preekstoel is in 1992 een gedenksteen geplaatst ter herinnering aan Machteld van Brabant, de grondlegster van de Loosduinse abdij, die in 1267 in deze kerk begraven is. Ook het doophek komt uit Wijdenes. Als u de boog boven het deurtje goed bekijkt, ziet u dat het wapen van dit plaatsje erin is opgenomen.
Welkom in de Abdijkerk 1 - 2 - 3 - 4 - 5 De Abdijkerk heeft als voormalige kloosterkapel haar intieme karakter behouden. Op deze pagina bekijken we het intererieur van de kerk en de unieke 17e eeuwse preekstoel.
De kerkruimte Als we het interieur van de kerk bekijken, zien we direct dat we met protestantse bewoners te maken hebben. Centraal staat de preekstoel, achter het zogenaamde doophek; ervoor de avondmaalstafel en het doopvont. Het doophek dankt zijn naam aan het feit dat vroeger achter dit hek werd gedoopt in de zogenaamde "dooptuin". Deze indeling is inmiddels ruim 400 jaar oud. Aan de kloosterperiode herinneren nu nog de nissen in de noordmuur, zogenaamde hagioscopen. Vroeger zaten daar kleine raampjes in, vermoedelijk om leken en/of besmettelijk zieken die de kapel niet in mochten, toch zicht te geven op de eucharistievieringen.
De preekstoel De unieke preekstoel is pas kort in de abdijkerk aanwezig. Hij is afkomstig uit het Noord-Hollandse dorp Wijdenes. Na een verrassende restauratie, waarbij de oorspronkelijke beschilderingen weer werden ontdekt, is deze in 1976 in de abdijkerk geplaatst. Hij stamt uit het begin van de 17e eeuw en is, als enige in Holland, beschilderd met de Tien Geboden (naast enkele andere Bijbelteksten). Links naast de preekstoel is in 1992 een gedenksteen geplaatst ter herinnering aan Machteld van Brabant, de grondlegster van de Loosduinse abdij, die in 1267 in deze kerk begraven is. Ook het doophek komt uit Wijdenes. Als u de boog boven het deurtje goed bekijkt, ziet u dat het wapen van dit plaatsje erin is opgenomen.
De kloostergang Dit is een reconstructie! Van de vroegere kloostergang werden tijdens de restauratie de toegangspoortjes en delen van de vloer teruggevonden. Vooral het meest oostelijke poortje is fraai: het heeft een klaverbladmotief (zie ook de buitenkant van de toren), is deels uit tufsteen opgetrokken en rust op muurzuiltjes. Verder ziet diverse lampennisjes, die de Cisterciënzer nonnen de weg in het donker wezen. De gang vormt de verbinding tussen de (herbouwde) consistoriekamer (waar predikant en kerkenraad voor de kerkdienst bijeenkomen) en het in 1974 nieuw aangebouwde gemeentecentrum.